Projekti sofinancirani iz EU skladov

Projekt: RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MEŽIŠKI DOLINI
»Za vsebino je odgovorna Občina Prevalje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

 

Povezave do LAS Mežiške doline z opisi posamezne operacije:


 

Povezava na spletno stran LAS Mežiške doline z opisi vseh projektov