Prevaljske novice

Glasilo Občine Prevalje Prevaljske novice izidejo enkrat oz. dvakrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Prevalje brezplačno.

Odgovorni urednik glasila je tajnik občinske uprave Danilo Vute.