Občina Prevalje

Občina Prevalje
Trg 2a
2391 Prevalje
T: +386 (02) 824 61 00
E: obcina@prevalje.si
Matična številka: 1357719
ID za DDV: SI 285 20 513
Šifra proračunskega uporabnika: 175
Transakcijski račun, odprt pri Banki Slovenije: 01375-0100010242