• Prevalje

  • Krojaček Hlaček

  • Leški cerkvi

Obvestila občinske uprave

Koledar dogodkov

Novice

Koroški APZ Mohorjan osvojil zlato plaketo

Koroški APZ Mohorjan osvojil zlato plaketo

Koroška v besedi

Koroška v besedi

Razpis 18 kadrovskih štipendij - Ravne Systems d.o.o.

Regijska garancijska shema Koroške

RGS Koroška je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev...
Prikaži več...

Prodaja in nakup nepremičnin v občinski lasti

STANOVANJSKA ZAZIDAVA VRTEC GONJE PREVALJE

Poziv k sklepanju neposrednih pogodb s skico območja je v prilogi. 

Javna dražba II za prodajo nepremičnin v k.o. 884 - Farna vas

Občina Prevalje prodaja zemljišča na območju zazidave vrtec Gonje

Oddajanje zemljišč v najem

Prikaži več...

Najemi, brezplačna uporaba, služnosti in stavbne pravice

Poročila po javnem razpisu