Nadzorni odbor

V skladu s 40. členom Statuta Občine Prevalje je nadzorni odbor najvišji organ javne porabe v občini.

Njegove pristojnosti so:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Ugotavlja zakonistost in pravilnost pslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.Nadzorni odbor šteje 5 članov, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 41. člena Statuta.

Člani:

 1. Jure PENEC - predsednik
  Lista za ljudi
 2. Tanja SEKUTI KLEMENC
  DeSUS -  Demokratična stranka upokojencev Slovenije
 3. Andreja NOVAK
  Lista za občino Prevalje
 4. Samo SIMETINGER
  Delamo za občino Prevalje
 5. Kristijan MEŠKO
  SDS Slovenska demokratska stranka

Dokumenti nadzornega odbora: 

 

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.