Nadzorni odbor

V skladu s 40. členom Statuta Občine Prevalje je nadzorni odbor najvišji organ javne porabe v občini.

Njegove pristojnosti so:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.Nadzorni odbor šteje 5 članov, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 41. člena Statuta.

Člani:

  1. Jure PENEC, predsednik (Lista za ljudi)
  2. Andreja NOVAK, članica (Nestrankarska lista za Občino Prevalje)
  3. Tanja KLEMENC SEKUTI, članica (Desus - Demokratična stranka upokojencev) 
  4. Konrad DIHPOL, član (SDS - Slovenska demokratska stranka)
  5. Milenka ŠPENGER - BENKO, članica (SD - Socialni demokrati)

Dokumenti nadzornega odbora v mandatu 2018 - 2022: 


 

 


Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.