Arhiv

podeljenih priznanj in nagrad pred letom 2000; pred samostojno Občino Prevalje oz. skupnih občin Mežiške doline in Občine Ravne-Prevalje

1998 

 • Golob Franc(Nagrada občine)
 • Plohl Janez(Zlato Prežihovo priznanje)
 • Kamnik Milan(Srebrno Prežihovo priznanje)
 • Torej Jakob(Bronasto Prežihovo priznanje)
 • Pavlinič Matic in Lena(Zlato Klančnikovo priznanje)
 • Žunec Jožef(Srebrno Klančnikovo priznanje)
 • Jevšnikar Viktorija(Priznanje občine)
 • Knuplež Ivan in Policijska postaja Ravne na Koroškem(Priznanje občine)
 • Žunko Ivan(Priznanje občine)

1997 

 • Klančnik Ivana(Nagrada občine)
 • Potočnik Mojca(Nagrada občine)
 • Kovačič Srečko(Zlato Prežihovo priznanje)
 • Rogina Almira(Srebrno Prežihovo priznanje)
 • Kavtičnik Marko(Bronasto Prežihovo priznanje)
 • Kotnik Zdravko(Zlato Klančnikovo priznanje)
 • Kotnik Dominik(Srebrno Klančnikovo priznanje)
 • Dokl Janez(Bronasto Klančnikovo priznanje)
 • Jurak Mihael(Priznanje občine)
 • Krebs Antonija(Priznanje občine)
 • Društvo Partizan(Priznanje občine)
 

1996 

 • Rus Franc(Nagrada občine)
 • Krivograd Alojz(Zlato Prežihovo priznanje)
 • Telcer Franc(Zlato Klančnikovo priznanje)
 • Cesar Pavel(Srebrno Klančnikovo priznanje)
 • Šipek Matevž(Častni občan)

1994 

 • Center za socialno delo Ravne na Koroškem(Nagrada občine)
 • Krajevna skupnost Mežica(Nagrada občine)
 • Kert Jožko(Nagrada občine)
 • Gerdej Mira(Priznanje občine)
 • Mikeln Janez(Priznanje občine)
 • Trafela Mira(Priznanje občine)
 

1993 

 • Hočevar Ivan(Nagrada občine)
 • Kotnik Jaroslav(Nagrada občine)
 • Mrdavšič Vera(Nagrada občine)
 • Paradiž Maksimilijan(Priznanje občine)
 • Zver Štefan(Priznanje občine)
 • ZDUM Črna na Koroškem(Priznanje občine)

1992 

 • Pečnik Ivanka(Nagrada občine)
 • Pihalni orkester ravenskih železarjev(Nagrada občine)
 • Skupina častnikov in podčastnikov: Šavc Primož, Horjak Drago, Močilnik Zdravko, Gorenšek Maksimilijan in Jelen Jakob(Nagrada občine)
 • Enota TO poročnika Milana Ošepa(Priznanje občine)
 • Kotnik Lubas Beno(Priznanje občine)
 • Serec Franc(Priznanje občine)
 

1991 

 • MOPZ Vres Prevalje(Nagrada občine)
 • Čuk Franc(Priznanje občine)
 • Polanc Karel(Priznanje občine)

1990 

 • Pačnik Janez(Nagrada občine)
 • Zdovc Ignac(Nagrada občine)
 • Kodrin Mihael(Priznanje občine)
 • Naglič Mirko(Priznanje občine)
 • Pušnik Milka(Priznanje občine)
 • Pihalni orkester RM(Nagrada občine)
 

1989 

 • Černe Franc(Nagrada občine)
 • Tevž Martin Davorin(Nagrada občine)
 • KKZ, TZO Trata Prevalje(Priznanje občine)
 • Mežiško-lovsko gojitveni bazen(Priznanje občine)
 • Pihalni orkester rudnikov svinca in topilnice Mežica(Priznanje občine)

1988 

 • Kert Jože(Nagrada občine)
 • Vušnik Anton(Nagrada občine)
 

1987 

 • Vehovar Anton(Nagrada občine)
 • Gasilsko društvo Črna na Koroškem(Priznanje občine)
 • KUD Bratstvo Ravne na Koorškem(Priznanje občine)
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec(Priznanje občine)
 • TOZD Reševalna služba Ravne na Koroškem(Priznanje občine)

1986 

 • Lačen Marjan(Nagrada občine)
 • Tomazin Peter(Nagrada občine)
 • Vrečič Koloman(Nagrada občine)
 • Glasbena šola Ravne na Koroškem(Priznanje občine)
 • Lesna, TOK gozdarstvo Ravne na Koroškem(Priznanje občine)
 • Srednja šola tehniško-naravoslovne in pedagoške usmeritve(Priznanje občine)
 

1985 

 • Dobovišek Milan(Nagrada občine)
 • Topalovič Dimitrije(Nagrada občine)
 • Zajec Franc(Nagrada občine)
 • KZD, TOZD Zdravstveni dom Ravne na Koroškem(Priznanje občine)
 • KUD Prežihov Voranc, Moški pevski zbor Fužinar(Priznanje občine)
 • Športno društvo Fužinar(Priznanje občine)
 • Vojna pošta 3868(Priznanje občine)
 • Klančnik Gregor(Častni občan)

1984 

 • Jelenko Rajko(Nagrada občine)
 • Robar Anton(Nagrada občine)
 • Stropnik Pavel(Nagrada občine)
 • AMD Ravne na Koroškem(Priznanje občine)
 • Društvo upokojencev(Priznanje občine)
 • Planinsko društvo Prevalje(Priznanje občine)
 • Železarna Ravne TOZD rezalno orodje(Priznanje občine)
 

1983 

 • Močnik Ivan(Nagrada občine)
 • Repanšek Alojz(Nagrada občine)
 • Šegel Alojz(Nagrada občine)
 • Planinsko društvo Ravne na Koroškem(Priznanje občine)

1982 

 • Jelen Filip(Nagrada občine)
 • Štruc Marija(Nagrada občine)
 • Vrčkovnik Rudolf(Nagrada občine)
 • Krajevna organizacija ZZB NOV(Priznanje občine)
 • Moški pevski zbor Vres(Priznanje občine)
 • Pionirski odred Prežihov Voranc, OŠ Prežihovega Voranca Ravne(Priznanje občine)
 • Taborniški odred Koroški jeklarji(Priznanje občine)
 

1981 

 • Grubelnik Pavel(Nagrada občine)
 • Sedelšak Jože(Nagrada občine)
 • Tomše Alojz(Nagrada občine)
 • Gasilsko društvo Kotlje(Priznanje občine)
 • OŠ Juričevega Drejčka Ravne(Priznanje občine)

1980 

 • Bevc Bine(Nagrada občine)
 • Čretnik Božena(Nagrada občine)
 • Vončina Marjan(Nagrada občine)
 • Krajevna skupnost Črna na Koroškem(Priznanje občine)
 • Kulturna skupnost Ravne na Koroškem(Priznanje občine)
 • Reševalna služba Ravne na Koroškem(Priznanje občine)
 • Teritorialna obramba Občine Ravne(Priznanje občine)
 • Karadža Sead(Izredna nagrada)
 • Pepevnik Jože(Izredna nagrada)
 • Ramšak Ivan(Izredna nagrada)
 • Žnidar Janez(Izredna nagrada)
 

1979 

 • Berce Jože(Nagrada občine)
 • Berce Jože(Nagrada občine)
 • Stakne Franc(Nagrada občine)
 • Žunko Ivan(Nagrada občine)
 • Dispanzer za otroke in maldino TOZD ZD(Priznanje občine)
 • OZD Rudnik Mežica(Priznanje občine)
 • Pihalni orkester ravenskih železarjev(Priznanje občine)

1978 

 • Kukec Ladislav(Nagrada občine)
 • Sterže Miro(Nagrada občine)
 • Vute Rajko(Nagrada občine)
 • Turistično društvo Črna na Koroškem(Priznanje občine)
 • Krajevna skupnost Mežica(Priznanje občine)
 • Študijska knjižnica Ravne(Priznanje občine)
 

1977 

 • Pratnekar Jože(Nagrada občine)
 • Telcer Franc(Nagrada občine)
 • Vončina Drago(Nagrada občine)
 • Gasilsko društvo Črna(Priznanje občine)
 • Komanda obmejne enote Dravograd(Priznanje občine)
 • Kulturno umetniško društvo Šentanel(Priznanje občine)

1976 

 • Florjančič Boris(Nagrada občine)
 • Golčer Anton(Nagrada občine)
 • Logar Jože(Nagrada občine)
 • Milinkovič Milojko(Nagrada občine)
 • Šipek Mitja(Nagrada občine)
 • Vevar Tomaž(Nagrada občine)
 • DPD Svoboda Prevalje(Priznanje občine)
 • STVD Korotan(Priznanje občine)
 • Šolski center Ravne(Priznanje občine)
 • Združena gledališka skupina DPD Svoboda(Priznanje občine)
 • Železarna Ravne(Priznanje občine)
 

1975 

 • Aberšek Karel(Nagrada občine)
 • Borštner Ruža(Nagrada občine)
 • Dolinšek Maks(Nagrada občine)
 • Fajmut Andrej(Nagrada občine)
 • Mrdavšič Janez(Nagrada občine)
 • Praznik Franc(Nagrada občine)
 • GP Gradis Ravne(Priznanje občine)
 • Gimnazija Ravne(Priznanje občine)
 • KPD Prežihov Voranc Ravne(Priznanje občine)
 • ŠD Fužinar(Priznanje občine)
 • ZDUM Črna(Priznanje občine)

1974 

 • Borštner Jože(Nagrada občine)
 • Fale Franc(Nagrada občine)
 • Fedlin Boris(Nagrada občine)
 • Mauhler Edvard(Nagrada občine)
 • Pogačar Milka(Nagrada občine)
 • Strmčnik Ivan(Nagrada občine)
 • Krajevna skupnost Prevalje(Priznanje občine)
 • OB ZTK Ravne(Priznanje občine)
 • OO RK Prevalje(Priznanje občine)
 • Občinska gasilska zveza Ravne(Priznanje občine)
 • Občinska zveza kulturno posvetnih organizacij(Priznanje občine)
 

1973 

 • Čuk Franc(Nagrada občine)
 • Hercog Ivan(Nagrada občine)
 • Mrdavšič Aleš(Nagrada občine)
 • Štandeker Marija(Nagrada občine)
 • Žunec Jože(Nagrada občine)

1972 

 • Kokal Ivan(Nagrada občine)
 • Pristovnik Franc(Nagrada občine)
 • Pečovnik Kristl(Nagrada občine)
 • Stres Mira(Nagrada občine)
 • dr. Sušnik Janko(Nagrada občine)
 

1971 

 • Ažman Marjan(Nagrada občine)
 • Černec Adolf(Nagrada občine)
 • Čurin Milan(Nagrada občine)
 • Herman Joško(Nagrada občine)
 • Wlodyga Ervin(Nagrada občine)

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.