Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Rafael Škufca – predsednik
 2. Maks Pučelj
 3. Bogdan Pupavac
 4. Hedvika Gorenšek
 5. Matej Pečnik

Komisija za statut in pravna vprašanja

 1. Aleksander Ristič – predsednik
 2. Bernard Pačnik
 3. Stašo Lodrant
 4. Ivan Backović
 5. Zdravko Fajmut

Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja

 1. Matej PEČNIK – predsednik
 2. Štefan Peršak
 3. Aleksander Ristič
 4. Bogdan Pupavac
 5. Bernard Pačnik
 6. Damijan Naveršnik
 7. Samo Lipovnik

Odbor za proračun in finance

 1. Stašo Lodrant – predsednik
 2. Karla Oder
 3. Vladimir Pori
 4. Zdravko Fajmut
 5. Aleksandra Vesnicer
 6. Vesna Glavak
 7. Mirjana Lihteneger Vidmajer

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Hedvika Gorenšek – predsednica
 2. Rafael Škufca
 3. Marija Šušel
 4. Aleksandra Saša Horvat
 5. Karla Oder
 6. Ožbalt Zmagaj
 7. Herman Čepelnik

Odbor za gospodarske dejavnosti

 1. Ivan Backović – predsednik
 2. Marija Šušel
 3. Štefan Peršak
 4. Maks Pučelj
 5. Vladimir Pori
 6. Igor Makič
 7. Aleksandra Vesnicer

Vabila na seje delovnih teles občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. VABILO – 1. redna seja, 21.10.2014
 2. VABILO – 2.redna seja, 28.10.2014
 3. VABILO – 3.redna seja, 5.11.2014
 4. VABILO – 4.redna seja, 18.12.2014
 5. VABILO – 5.redna seja, 20.1.2015
 6. VABILO – 6.redna seja, 18.3.2015
 7. VABILO – 7.redna seja, 25.3.2015
 8. VABILO – 8.redna seja, 1.4.2015
 9. VABILO – 9.redna seja, 15.4.2015

Komisija za statut in pravna vprašanja

 1. Vabilo na 1. redno sejo Komisije, 16.12.2014
 2. Vabilo na 2. redno sejo Komisije, 7.1.2015
 3. Vabilo na 3. redno sejo Komisije, 28.1.2015
 4. Vabilo na 4. redno sejo Komisije, 22.4.2015
 5. Vabilo na 5 redno sejo Komisije, 26.5.2015
 6. Vabilo na 6. redno sejo Komisije, 3.6.2015
 7. Vabilo na 7. redno sejo Komisije,16.6.2015
 8. Vabilo na 8. redno sejo Komisije, 30.9.2015
 9. Vabilo na 9. redno sejo Komisije, 2.11.2015
 10. Vabilo na 10. redno sejo Komisije, 16.12.2015
 11. Vabilo na 11. redno sejo Komisije, 6.1.2016
 12. Vabilo na 12. redno sejo Komisije, 27.1.2016
 13. Vabilo na 13. redno sejo Komisije, 18.5.2016
 14. Vabilo na 14. redno sejo komisije,15.6.2016
 15. Vabilo na 15. redno sejo komisije, 28.9.2016
 16. Vabilo na 16. redno sejo komisije, 26.10.2016
 17. Vabilo na 17. redno sejo komisije, 05.12.2016
 18. Vabilo na 18. redno sejo komisije, 06.12.2016
 19. Vabilo na 19. redno sejo komisije, 14.12.2016
 20. Vabilo na 20. redno sejo komisije, 04.01.2017
 21. Vabilo na 21. redno sejo komisije, 13.01.2017
 22. Vabilo na 22. redno sejo komisije, 13.03.2017
 23. Vabilo na 23. redno sejo komisije, 05.04.2017
 24. Vabilo na 24. redno sejo komisije, 24.05.2017
 25. Vabilo na 25. redno sejo komisije, 14.06.2017
 26. Vabilo na 26. redno sejo komisije, 27.09.2017
 27. Vabilo na 27. redno sejo komisije, 15.11.2017
 28. Vabilo na 28. redno sejo komisije, 29.11.2017
 29. Vabilo na 29. redno sejo komisije, 13.12.2017
 30. Vabilo na 30. redno sejo komisije, 10.01.2018
 31. Vabilo na 31. redno sejo komisije, 31.01.2018
 32. Vabilo na 32. redno sejo komisije, 23.03.2018
 33. Vabilo na 33. redno sejo Komisije, 16.04.2018
 34. Vabilo na 34. redno sejo Komisije, 13.06.2018
 35. Vabilo na 35. redno sejo Komisije, 11.07.2018
 36. Vabilo na 36. redno sejo Komisije, 10.10.2018

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Vabilo – 1. seja Odbora (17.12.2014)
 2. Vabilo – 2. seja Odbora (7.1.2015)
 3. Vabilo – 3. seja Odbora (28.1.2015)
 4. Vabilo – 4. seja Odbora.22.4.2015
 5. Vabilo – 5. seja Odbora (27.5.2015)
 6. Vabilo – 6. seja Odbora (17.6.2015)
 7. Vabilo - 7. seja odbora (30.9.2015).pdf
 8. Vabilo - 8. seja odbora (4.11.2015).pdf
 9. Vabilo - 9. seja odbora (14.12.2015).pdf
 10. Vabilo - 10. seja odbora (6.1.2016).pdf
 11. Vabilo - 11. seja odbora (27.1.2016).pdf
 12. Vabilo - 12. seja odbora (6.4.2016).pdf
 13. Vabilo - 13. seja odbora (18.5.2016).pdf
 14. Vabilo - 14. seja odbora (15.6.2016).pdf
 15. Vabilo - 15. seja odbora (28.9.2016).pdf
 16. Vabilo - 16. seja odbora (14.12.2016)
 17. Vabilo 17. seja odbora (4.1.2017)
 18. Vabilo - 18. seja odbora (11.1.2017)
 19. Vabilo - 19. seja odbora (25.1.2017)
 20. Vabilo - 20. seja odbora ( 24.5.2017)
 21. Vabilo - 21. seja odbora (14.6.2017)
 22. Vabilo - 22. seja odbora (27.9.2017)
 23. Vabilo - 23. seja odbora (10.1.2018)
 24. Vabilo - 24. seja odbora (31.1.2018)

Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja

 1. Vabilo 1. redna seja KCG - 16.12.2015
 2. Vabilo 2. redna seja KCG - 5.1.2015
 3. Vabilo 3. redna seja KCG - 26.1.2015
 4. Vabilo 4. redna seja KCG - 20.4.2015
 5. Vabilo 5 redna seja KCG - 22.4.2015
 6. VABILO 6 redna seja KCG - 25.5.2015
 7. Vabilo 7. redna seja KCG - 15.6.2015
 8. Vabilo 8. redna seja KCG - 28.9.2015
 9. Vabilo 9. redna seja KCG - 2.11.2015
 10. Vabilo 10. redna seja KCG - 16.12.2015
 11. Vabilo 11. redna seja KCG - 4.1.2016
 12. Vabilo 12. redna seja KCG - 21.1.2016
 13. Vabilo 13. redna seja KCG - 4.4.2016
 14. Vabilo 14. redna seja KCG - 16.5.2016
 15. Vabilo 15. redna seja KCG - 13.6.2016
 16. Vabilo 16. redna seja KCG - 26.9.2016
 17. Vabilo 17. redna seja KCG - 24.10.2016
 18. Vabilo 18. redna seja KCG - 12.12.2016
 19. Vabilo 19. redna seja KCG - 3.1.2017
 20. Vabilo 20. redna seja KCG - 10.1.2017
 21. Vabilo 21. redna seja KCG - 1.3.2017
 22. Vabilo 22. redna seja KCG - 23.5.2017
 23. Vabilo 23. redna seja KCG - 12.6.2017
 24. Vabilo 24. redna seja KCG - 3.8.2017
 25. Vabilo 25. redna seja KCG 25.9.2017
 26. Vabilo 26. redna seja KCG 13.11.2017
 27. Vabilo 27. redna seja KCG - 29.11.2017
 28. Vabilo 28. redna seja KCG - 11.12.2017
 29. Vabilo 29. redna seja KCG - 8.1.2018
 30. Vabilo 30. redna seja KCG - 29.1.2018
 31. Vabilo 31. redna seja KCG - 26.2.2018
 32. Vabilo 32. redna seja KCG - 8.3.2018
 33. Vabilo 33. redna seja KCG - 19.3.2018
 34. Vabilo 34. redna seja KCG - 16.4.2018

Odbor za proračun in finance

 1. 1 VABILO, 17.12.2014
 2. 2 VABILO, 7.1.2015
 3. 3 VABILO, 28.1.2015
 4. 4 VABILO,22.4.2015
 5. 5 VABILO  26.5.2015
 6. 6 VABILO ,16.6.
 7. VABILO
 8. VABILO
 9. VABILO 9. SEJA 16.12.2015
 10. VABILO 10 SEJA 6.1.2016 .pdf
 11. VABILO 11. SEJA 27.1.2016.pdf
 12. VABILO 12 SEJA 6.4.2016.pdf
 13. VABILO 13. SEJA. 18.5.2016.pdf
 14. VABILO 14 SEJA 15.6.2016.pdf
 15. VABILO 15 SEJA 28.9.2016.pdf
 16. VABILO 16 SEJA 13.12.2016.pdf
 17. VABILO 17 SEJA 4.1.2017.pdf
 18. VABILO 18 SEJA 11.1.2017.pdf
 19. VABILO 19 SEJA 25.1.2017.pdf
 20. VABILO 20 SEJA.5.4.2017.pdf
 21. VABILO 21 SEJA, 24.5.2017.pdf
 22. VABILO 22. SEJA.pdf
 23. VABILO 23. SEJA.pdf

Odbor za gospodarske dejavnosti

 1. Vabilo – 1. seja odbora (6.1.2015)
 2. Vabilo – 2. seja odbora.21.4.2015
 3. Vabilo – 3. seja odbora (25.5.2015)
 4. Vabilo – 4. seja odbora (17.6.2015)
 5. Vabilo - 5. seja odbora (29.9.2015).pdf
 6. Vabilo - 6. seja odbora (2.11.2015).pdf
 7. Vabilo - 7. seja odbora (15.12.2015).pdf
 8. Vabilo - 8. seja odbora (5.1.2016).pdf
 9. Vabilo - 9. seja odbora (26.1.2016).pdf
 10. Vabilo - 10. seja odbora (17.5.2016).pdf
 11. Vabilo - 11. seja odbora (14.6.2016).pdf
 12. Vabilo - 12. seja odbora (27.9.2016).pdf
 13. Vabilo - 13. seja odbora (25.10.2016).pdf
 14. Vabilo - 14. seja odbora (13.12.2016)
 15. Vabilo - 15. seja odbora (3.1.2017)
 16. Vabilo - 16. seja odbora (10.1.2017)
 17. Vabilo - 17. seja odbora (23.5.2017)
 18. Vabilo - 18. seja odbora (13.6.2017)
 19. Vabilo - 19. seja odbora (26.9.2017)
 20. Vabilo - 20. seja odbora (14.11.2017)
 21. Vabilo - 21. seja odbora (12.12.2017)
 22. Vabilo - 22. seja odbora (8.1.2018)
 23. Vabilo - 23. seja odbora (30.1.2018)

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.