Župan dr. Matija Tasič

Župan predstavlja in zastopa občino. Predstavlja občinski svet, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Mandatna doba župana traja štiri leta.

Delovne naloge:

  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače, 
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
  • imenuje in razrešuje tajnika občine (direktorja občinske uprave), predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, 
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut. 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana. Podžupane izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči pri tajnici župana osebno ali po telefonu vsak dan v času uradnih ur ali po telefonu (02) 824 61 00.

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.