Spominske sobe in zbirke

Spominske sobe in zbirke

 • Stalna razstava Leopolda Suhodolčana

  Stavba Osnovne šole Franja Goloba na Prevaljah
  Na Prevaljah je urejena pregledna stalna razstava o delu in življenju pisatelja Leopolda Suhodolčana, pobudnika Bralne značke, pisatelja in nekoč ravnatelja šole.
 • Rudarski muzej Leše

  Stavba tehniške rudarske dediščine Leše
  Na lešah je v središču vasi v stavbi tehniške rudarske dediščine s pozivalnico / frlescimrom urejena Rudarska muzejska soba, v kateri so zbrani eksponati iz rudarske zapuščine zbirateljev in Koroškega pokrajinskega muzeja.
 • Kulturna soba Šentanel

  V šoli je urejena kulturna soba Šentanel z muzejsko zbirko šentanelskega rojaka Luke Kramolca, prirejevalca koroških ljudski pesmi Luke Kramolca. Soba služi različnim aktivnostim v kraju in tudi dejavnostim kulturnih društev. Ogled je možen po predhodnem dogovoru s TD.
 • Muzej bralne značke

  Osnovna šola Franja Goloba na Prevaljah
  V osnovni šoli na Prevaljah je vzklila ideja o bralni znački, pobudnika sta bila prof. Stanko Kotnik ter ravnatelj šole Leopold Suhodolčan. Bralna značka je zaznamovala in zaznamuje slovenski kulturni prostor že desetletja. Leta 2001 so v počastitev 40-letnice bralne značke preuredili spominsko zbirko - Muzej bralne značke, prvič postavljene ob 20-letnici. Vsebinsko je obe postavitvi zasnovala Greta Jukič, oblikovno pa arhitekt Borut Bončina. V njem so predstavljeni mejniki iz zgodovine Bralne značke s sporočilom: "Dvignila se je beroča vojska izpod Pece in Uršlje …".
 • Dvornikova etnološka zbirka - Muzej kmečkega orodja

  Šentanel, Kmetija Dvornik
  Na kmetiji Dvornik v Šentanelu že od konca 90. let preteklega stoletja Damjan Smolak predstavlja obiskovalcem hišno dediščino. Največ predmetov je vsebinsko vezanih na predstavitev delovnega procesa na kmetiji od setve do žetve. V delu skednja so razstavljeni stroji, naprave in orodja, ki večinoma niso več v rabi, v hiši pa so na ogled različni predmeti vsakdanje rabe, od notranje opreme do knjig.