Tematske poti

Tematske poti

 • Cesta Mošta

  Dostop in izhodišče: Več možnih vstopov (oznaka vrčka)
  Dolžina: 37 km
  Zahtevnost: Nezahtevna
  Čas hoje: /
  Cesta mošta je ena prvih tematsko turističnih poti z vsebino, ki poteka na krožni trasi v skupni dolžini 37 km ter se dviga in spušča od dolinskih 400 m do 1055m nad­ morske višine na Strojni. Označena je z lesenimi tablami in označenimi vrčki, ki vabijo na mošt na bližnjo kmetijo. Ob poti privabljajo kulturno zgodovinske in naravne znamenitosti, ob katerih se popotniki radi ustavljajo ob poti z Raven na Strojno in od tu proti Šentanelu ali iz druge smeri. Med zanimivejše domačije spadajo Janeževa domačija, Smodinova kovačija, Kmečki muzej Dvornik, Gradišnikova, Miklova, Koroševa domačija, Brusnikova bajta v Šentanelu ... Privablja ohranjena značilna koroška etnološka dediščina - kmečke kašče, sakralna dedišči­na, znamenja, križi, kapelice, mogočna Marinova in Gornikova lipa v Šentanelu, gostilna s koroškimi dobrotami pri Marinu in kmečke dobrote na turističnih kmetijah. Ob cesti v dolino vabi kmetija Lužnik, prva turistična kmetija Ploder, Povhov mlin ... Cesta mošta je čedalje bolj zanimiva jn dostopna kot kolesarska pot

 • Slomškova pot

  Dostop in izhodišče: Celovec, rojstni kraj Mohorjeve družbe
  Dolžina: 8 km
  Zahtevnost:  nezahtevna
  Čas hoje: s Prevalj - uro in pol;
  Od Hermonkove kapelice: 20 min Slomškova pot po sledeh Mohorjeve družbe in Antona Martina Slomška vodi skozi Prevalje, saj je Mohorjeva družba zaznamovala kraj s pisno besedo in pustila trajne sledi. Mohorjeva družba je 3. julija 1919 je v 64 vagonlh »pribežala«, iz Celovca na Prevalje in ostala tu do 3. decembra 1927. V tedanjih nemirnih časih je ohranila svoje poslanstvo - tiskanje knjig v slovenskem jezlku, saj so natisnili 90 naslovov v blizu dva milijona iz­vodih. Anton Martin Slomšek je bil povezan s Prevaljami tudi preko kaplana Antona Olibana, izjemnega jezlkov­no nadarjenega Primoževega prijatelja, ki je umrl kot kaplan na Prevaljah (1860). Že v času študlja bogoslovsta v Celovcu je A. M. Slomšek Olibanu pomagal prebro­dltl »uporniško« krizo s svojim prlporočilom. Podatki o poti: sakralna turistična pot vodi iz Celovca do Holmca, preko Dolge Brde, skozl Prevalje na Faro do cerkve Device Marije na Jezeru, na Brinjevo goro ob križevem potu, do Raven, Šentjanža. Vuzenice in dalje po Dravski dolini do Št.Andraža, Maribora in do Slomškove rojstne Ponikve, kjer se v Slomškovem muzeju pot zaključi. Kontakt Občina Prevalje: + 386 (0)2 82 461 000 

 • Čebelarska pot med Slovenijo in Avstrijo

  dostop in izhodišče Prevalje, Čebelarsko sadjarski učni center Fara, Pliberk, Čebelarski center »Brundl«, ...
  dolžina /zahtevnost 620 višinskih metrov zmemega vzpenjanja po severni strani gore.
  čas hoje / Čebelar­ska pot povezuje Čebelarsko društvo občine Prevalje s čebelarji na avstrijskem Koroškem v Pliberku. Pot v smlslu čebelarsklh točk poteka med Čebelarsko sad­jarskim učnim centrom Fara in Čebelarskim centrom Brundl v Pllberku, pot se bo še razvijala. Cilj pove­zovanj čebelarjev je opozoril javnost na ogroženost čebel in želja po ohranitvi narave, ki jo človek čedalje bolj ogroža. Skrb čebelarjev niso samo čebele, ampak pozitiven odnos do narave in medovitih rastlin. Krajnska sivka (Apis melilfera carnica) je avtohtona čebelja pasma na tem območju.
  Kontakt Občina Prevalje: + 386 (0)2 82 461 000
 • Mlinarska pot

  Dostop in izhodišče: Štoparjev most - Povhov mlin

  Dolžina: 14 km
  Zahtevnost: Nezahtevna
  Čas hoje: daljša pot 6 ur; krajša pot 3 ure
  Pot se prične pri Štoparjevem mostu in se nadaljuje po Šentanelski reki po sledeh nekdanjih mlinov, Nekoč so mleli: Šefarjev, Novakov, Plodrov in Polhov mlin, slednji deluje še danes. Korak sledi proti Jamnici in po dolini do Kajžerjevega mlina. Nato gre proti Koroševi elektrarni. Sprehodimo se še mimo Koroševe domačije, kmetij Mikl, Gradišnik, Jamnik. Pot se zaključi ob Polhovem mlinu z okrepčilom domačih dobrot
  Kontakt Marija Naveršnik, info@povhovmlin.si, www.povhovmlin.si 
  +386 (0)2 82 33 268
  +386 (0)41 938 478
  Podatki o poti: Od še delujočega Povhovega milna ob Šentanelski reki vodi Mlinarska pot. Tu se prične in sklene.

 • Rekreacijska pot

  Dostop in izhodišče: Turistična kmetija Miki, Jamnica

  Dolžina: 13 km
  Zahtevnost: Nezahtevna
  Čas hoje: 3 ure
  Pri smerokazu Jamnica-Šentanel vodi po poti desno mimo kmetij Pečar, Pernat, Kozul in po eni uri prispete do kmetije Dvornik, kjer si lahko ogledate Muzej kmečkega orodja. Naslednji aktivni počitek imate v rekreacijskem centru nad Šentanelom, od koder je čudovit razgled. V središču vasi si lahko ogledate Kramolčevo kaščo in nakupite spominke v Kajžici. Nato greste navzdol mimo Kolmanove domačije, na koncu pa še mimo Lužnikove domačije, kjer se Mlinarska In Rekreacijska pot skleneta.

 • Pot na Volinjak

  Dostop in izhodišče: Središče Prevalj, mimo Leške kapele, rova Franciscus, Hermonkove kapelice na Lešah ...

  Dolžina: 8 km
  Zahtevnost: Nezahtevna
  Čas hoje: iz Prevalj 1,5 ure od Hermonkove kapelice 20min
  Volinjak kraški svet s še neodkrito naravno značilnostjo: z listavci poraščen hrib med Mežico in Lešami z zanimivo geološko sestavo tal, geološki in geomorfološki naravni spomenik, kar je pri nas redkost Mistični dom žal žena, ki privablja. Iz središča Prevalj nas pot pelje na Leše, ki so poznane po rudarski preteklosti. Z avtobusne postaje se popotnik usmeri v hrib. Pot popelje do Hermonkove kapelice in nato na Volinjak čez travnik do gozdne jase, kjer se začne vzpon na vrh. Vračamo se lahko po isti poti ali pa gremo v nasprotno smer in pridemo do ene najdebelejših smrek na Koroškem - Hermonkove smreke. Vpliv vode na apnenec je ustvaril posebne površinske oblike, značilne za kraški svet na severo­zahodnem delu Volinjaka se nahaja naravno okno oz. naravni most, kraški pojav na ovršju, pod katerim se vije drevo in preko katerega lahko pridemo do ene najlepših razglednih točk. Odpre se veličasten pogled na Peco in podjunsko ravnino, ki povezuje obe Koroški. Volinjak je dal kamen za bližnje kmečke domačije, za Štoparjev most, morda tudi kamenje za gradnjo leških cerkva?

 • Tematska pot Brinjeva gora

  dostop in izhodišče Prevalje iz naselja Na Fari mimo kmetije Broman, Obretan, Žaže, Bidrih, Čujež, Črepnik seveda pa si vsak pohodnik poiščeo svoj potek poti.
  dolžina cca. 4 km zahtevnost 620 višinsklh metrov zmernega vzpenjanja po severni strani gore.
  čas hoje slabo uro nezahtevne hoje s turistično potjo, ki zajema območje Breznice, Stražišča, Suhega Vrha,
  Želimo usmeriti obiskovalce Brinjeve gore na urejene poti in jih opozoriti na naravoslovne, kulturne in sakralne zname­nitosti na območju. Brinjevo goro vsakodnevro obiščee izjemno veliko Ijudi, daleč okrog ni tako priljubljene pohodne poti, kot je pot na Brinjevo. Pohodniki lahko na koncu nezahtevne poti v cerkvici sv. Kozme in sv. Damjana pozvonijo na cerkveni zvonik in zaradi dobre energije se jim tiha želja uresniči. Dobrodošel je tudi podpis v knjigo vpisov. Na območju Brinjeve gore so številne naravoslovne, kulturne in sakralne znamenitosti. Ob poti Pot obogati zanimiva kulturna dediščina (cerkev Device Marije na Fari, Bromanova kapelica, Prosenovo znamenje, Križev pot, kašča, čebeljnak, ...) in naravna dediščina (divja orhideja, kukavičnica, apnena jama, drevesa, brin, smreka, bor; geološka ... ).
 • Učna pot: Po stopinjah Leških rudarjev

  Dostop in izhodišče: središče Prevalj, rov Franciscus ob cesti Prevalje - Leše.

  Dolžina: 5 km
  Zahtevnost: Nezahtevna
  Čas hoje: 1,5 ure
  Organizacija: Kulturno društvo Leše, www.lese.si
  Od prvega spomenika ob poti s Prevalj na Leše - Leške kapele - nas pot vodi po cesti po sledeh rudarske preteklosti proti Lešam do prve tehniške dediščine nekdanjih rudarskih Leš- do rova Franciscus iz leta 1849. Pot nadaljujemo v središče vasi, kjer si ogledamo staro šolo s pozivalnico - friescimer in muzejsko sobo s spominsko zbirko predmetov leškega premogovnika, Grošljev relief rudarja in rudarske družine, bolnico ... Pot zaključimo na hribu, kjer stojita gotski cerkvi dvojčici Sv. Volbenka in Sv. Ane Iz 15. stoletja.
  Kontakt:
  info@lese.si
  +386 (0)51 84 34 44