Občina Prevalje je v skladu s pravili in pogoji javnega natečaja v letu 2017 kandidirala za naziv BRANJU PRIJAZNA OBČINA, ki ga podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Skupnostjo občin Slovenije.

Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki  jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja
in razvoj bralne kulture izvajajo občine. V tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomemba naloga družbe kot celote.

Občini Prevalje se je dne, 4.12.2017, podelil naziv BRANJU PRIJAZNA OBČINA.

Obrazložitev ob prejemu naziva:

Kulturna ustvarjalnos
t v Občini Prevalje je nedvomno nad slovenskim povprečjem, kar dokazujejo njega bogata kulturna tradicija in zagnani kulturni delavci, med njimi vrsta uglednih pisateljskih imen, kot sta na primer Leopold in Primož Suhodolčan. Prevalje so ustanovni kraj v letu 1961 ustanovljene Bralne značke, ki se je uspešno razširila v celotni slovenski kulturni prostor. Občina uspešno neguje spomin na svojo bogato kulturno dediščino tudi na viden način, na primer s postavitvijo pomnikov literarnim dosežkom, s čimer bogati tudi svojo turistično ponudbo. Izjemna je njena podpora založniški dejavnosti in številnim društvom, ki si vsako na svoj način prizadeva promovirati knjigo in branje. Njihova prizadevanja sežejo tudi čez mejo, k našim rojakom, s katerimi so na primer skupaj sodelovali v čezmejnem projektu promocije branja, imenovanem REG-KULT Žive vezi. Vsako leto ob začetku nove sezone Bralne značke pod pokroviteljstvo občine organizirajo Krojačkov dan, ki je v celoti posvečen branju. Dober zgled promocije branja se kaže tudi v sodelovanju župana in drugih predstavnikov občine v glasnem branju v Noči branja v spominskem parku. Prav posebna pohvala gre tudi finančni podpori občine pri izdajanju knjig t. i. "lahkega branja" za bralce s posebnimi potrebami. Ne nazadnje je lahko občina zgled tudi v svojih prizadevanjih, kako narediti knjigo čim bolj dostopno tudi izven institucionalnih okvirov (npr. s postavitvijo knjižnih polic pri vhodu v občinsko zgradbo in pred pisarno Upravne enote, pa s postavitvijo knjigobežnic v parku in na otroškem igrišču). Ob skrbi za knjige in branje v občini Prevalje se občini podeljuje naziv Branju prijazna občina.

Združenje splošnih knjižnic                                    

 

Občina Prevalje je v letu 2020 kandidirala v skladu s pravili in pogoji poziva za podaljšanje naziva Branju prijazna občina.

Komisija je na podlagi vloge dne, 3. decembra 2020, občini Prevalje podaljšala naziv Branju prijazna občina.

                    Svojo odločitev so utemeljili takole:

Zavedanje, da sta knjiga in branje na posebnem mestu, se v Občini Prevalje, v rojstnem kraju Bralne značke, nedvomno prepozna. V času od prejema naziva Branju prijazna občina so na Prevaljah še naprej skrbeli za razvoj obstoječih programov spodbujanja branja, poseben poudarek pa so v tem času namenili pomembnim obletnicam: 100 letnica prihoda celovške Mohorjeve družbe, srečanje zlatih bralcev Koroške, 200 let šolstva ter 200 let rudarstva in 400 let jeklarstva. Omenjene obletnice so pospremili  z bogatim literarnim dogajanjem in izdajo publikacij. Zaradi visokega zavedanja pomembnosti literarnega ustvarjanja in branja se občini Prevalje podaljša naziv Branju prijazna občina do leta 2020 do leta 2023.

Združenje splošnih knjižnic