Projekti

Projekt Vodooskrba v Občini Prevalje

  • 29 maj 2023

 

VSEBINA PROJEKTA:

Projekt Vodooskrba v Občini Prevalje zajema 3 sklope, in sicer:

 →Sklop 1: Izgradnja vodovoda Stražišče - 2.faza:

Zaradi ureditve javne vodooskrbe se bo uredil vodovodni sistem za naselje Stražišče nad kmetijo Unc in za nova naselja Rožejevo in Črepnik. Vodooskrba se bo imenovala Vodovod Stražišče - 2. faza. Predvidena je oskrba pitne vode za 32 objektov in predvidena je tudi rezerva vode. Investicija obsega gradnjo 4.105 m cevovoda, gradnjo 1 VH Trob prostornine 100 m3 in gradnjo 2 črpališč (ČRP Stražišče, ČRP Unc). Poleg obstoječega zajetja Stražišče, ki doteka v vodohran Unc, je predvideno tudi dodatno napajanje v vodohran Unc iz doline. V obstoječem jašku nad železnico se bo dogradil prostor za črpališče Stražišče. Voda se bo iz doline črpala v obstoječi vodohran Unc po obstoječem vodovodu iz 1.faze. V obstoječem vodohranu Unc je bil že v prvi fazi predviden prostor za vgradnjo črpališča Unc brez potrebnih večjih gradbenih del. Iz obstoječega vodohrana Unc bo potekal vodovod A do vodohrana Trob V=100m3. Vodovod A bo imel še 4 odcepe, vodovod B, vodovod C in vodovod E in naprej še vodovod E1. Na sistemu bodo 4 nadzemni hidranti za zagotavljanje požarne varnosti naselij. Iz obstoječega vodohrana Unc bo potekal vodovod A do vodohrana Trob V=100m3. Skupna dolžina vodovodov znaša d=4105,00m, dolžina izpusta pa 102,00m. Globina dna vodovoda znaša v glavnem 1,50m.

 

→Sklop 2: Izgradnja vodohrana Sirk in napajanje:

V okviru sklopa 2 je predvidena izgradnja 586 m cevovodov, gradnja 1 vodohrana Sirk in 1 razbremenilnika. Obstoječa vodovoda iz zajetja Kresnik in iz zajetja Stanečevo sta se združila v razbremenilniku Sirk. Od tu potekata dva vodovoda, en vodovod do Leš in drugi naprej do VH Prevalje. Vodovod A se v vozlišču V1 priključi na obstoječi vodovod PE d110 iz zajetja Kresnik. V V1 bo vgrajen jašek, v katerem je predvidena vgradnja zadrževalnega ventila, kateri bo zagotavljal zadovoljiv tlak za obstoječi odcep PE d40. Na trasi vodovoda A je v vozlišču V3 predviden izpust in v V5 zračnik. Vodovod A se priključi na razbremenilnik Rožanc. Z druge strani se na razbremenilnim Rožanc priključi še obstoječi vodovod iz zajetja Stanečevo. Od razbremenilnika Rožanc poteka vodovod B do vodohrana Sirk. Skupna dolžina vodovodov znaša d=586,00m. Globina dna vodovoda znaša v glavnem 1,50m.

 

Sklop 3: Izgradnja vodovoda Šentanel z zagotovitvijo dodatnega vodnega vira Kozul 1+2+3:

V okviru 3. sklopa projekta je predvidena izgradnja 2.360 m cevovoda, 1 vodohrana Gornik in 3 zajetij Kozul. Z izvedbo projekta se na že obstoječ javni vodovod v naselju Šentanel, priključi dodatno 3 nove vodne vire, izgradi se nov vodohran, ki bo zadostoval za vse prebivalce naselja Šentanel ter morebitne novogradnje. Voda vseh treh zajetij se bo zbrala v skupnem zbirnem jašku Kozul 1 in od tam bo tekla naprej do vodohrana Šentanel- Gornik. Okrog zajetja in dveh zbirnih jaškov ( skupni zbirni jašek Kozul 1 je brez ograje) je predvidena zaščitna panelna ograja višine 2,00m ( najožji varstveni pas).

Zaradi pomanjkanja pitne vode v naselju Šentanel je predvidena vključitev dodatnih treh vodnih virov Kozul 1+2+3. Vodovod bo potekal ob lokalni cesti. Zaradi premajhne velikosti obstoječega vodohrana se bo zgradil novi vodohran Šentanel- Gornik s koristnim z volumnom 100m3. V vodohranu smo predvideli tudi bogatenje vode. Vodohran bi imel nov elektro NN priključek od obstoječe PMO pri kmetiji Gornik in izpust do obstoječe kanalizacije za potrebe čiščenja vodohrana. Obstoječi vodohran se bo po prevezavi opustil. Volumen vodohrana Gornik znaša V=100m3 s tem, da je razdeljen na dve enaki vodni celici.

Projektna dokumentacija:

  1. Vodovod Stražišče – 2.faza; projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PZI, Štraser d.o.o. Radlje ob Dravi, januar 2020.
  2. Vodohran Sirk in napajanje; projekt za izvedbo – PZI, Štraser d.o.o. Radlje ob Dravi, junij 2019.
  3. Vodovod Šentanel – dodatni vodni viri Kozul 1+2+3; projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PZI, Štraser d.o.o. Radlje ob Dravi, januar 2020.

 Za vse odseke so pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja.

 

FINANČNA STRUKTURA GLEDE NA PONUDBO IZVAJALCA:

Sklop

Vrednost v EUR brez DDV

DDV

Vrednost v EUR z DDV

Sklop 1: Izgradnja vodovoda Stražišče - 2.faza

1.074.671,99

 

236.427,84

1.311.099,83

Sklop 2: Izgradnja vodohrana Sirk in napajanje

667.482,86

146.846,23

814.329,09

Sklop 3: Izgradnja vodovoda Šentanel z zagotovitvijo dodatnega vodnega vira Kozul 1+2+3

513.352,51

112.937,55

626.290,06

SKUPAJ

2.255.507,36

496.211,62

2.751.718,98

 

 

SOFINANCIRANJE

Občina Prevalje je podala vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II), na podlagi katere je prejela v mesecu septembru 2022 Odločbo o sofinanciranju v višini 780.726,35 EUR.

 

Sofinancirani so stroški projektne ter investicijske dokumentacije, stroški izgradnje (brez DDV) ter strošek strokovnega nadzora.

Občina Prevalje je upravičena do odbitka DDV v skladu z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76. a členom ZDDV-1.

 

 

IZVAJALEC

Na podlagi javnega naročila, ki je bil na Portalu Javnih naročil objavljen pod št. Portal javnih naročil št. JN002544/2022-W01 z dne 19.4.2022, popravek JN002544/2022-K01 z dne 28.4.2022 ter popravek JN002544/2022-K01 z dne 3.5.2022, je bilo za vse tri sklope izbrano podjetje AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA TEMNIKAR, DAVORIN TEMNIKAR S.P., Tomšičeva ulica 52, 2380 Slovenj Gradec.

Izvajalec strokovnega nadzora pa je podjetje BOM MOČKA d.o.o. iz Prevalj.

 

TERMINSKI PLAN

Trenutno se izvajajo dela na območju vodohrana Šentanel ter novih vodnih virov Kozul, hkrati potekajo dela tudi na Lešah. Dela bodo zaključena v drugi polovici tega leta. 

Po zaključenih delih je potrebno za vse navedene odseke pridobiti tudi uporabna dovoljenja.

 

NAVEDBA SOFINANCIRANJA

Naročnik je za investicijo pridobil EU sredstva, za katera velja:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Občina Prevalje. Operacija se izvaja v okviru ukrepa: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000. prebivalcev« (C1 K3 II) oziroma »Financira Evropska unija - NextGenerationEU«

 

 

 

Dokumenti za prenos

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.