Občinska uprava

TAJNIK OBČINE

Danilo Vute
(02) 824 61 14
danilo.vute@prevalje.si

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE IN UREJANJE OKOLJA

Emilija Ivančič – vodja oddelka
(02) 824 61 16
emilija.ivancic@prevalje.si

Mateja Voler – poslovna sekretarka VI/1
(02) 824 61 00
mateja.voler@prevalje.si

ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Veronika Šart – računovodja VII/2
(02) 824 61 15
veronika.sart@prevalje.si

Barbara Kričej – računovodja VI/I
(02) 824 61 28
barbara.kricej@prevalje.si

Helena Leskovec Kozel – računovodja VI/I
(02) 824 61 18
helena.leskovec@prevalje.si

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNO GOSPODARSKE ZADEVE

mag. Marija Orešnik – višja svetovalka
(02) 824 61 21
mojca.oresnik@prevalje.si

ODDELEK ZA KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

Bernarda Gradišnik – višja svetovalka
(02) 824 61 22
bernarda.gradisnik@prevalje.si

Janja Sekavčnik – svetovalka 

(02) 824 61 17
janja.sekavcnik@prevalje.si

HIŠNIK, ČISTILKA

Simon Radič – hišnik
Marija Rener – čistilka

JAVNA DELA

Franc Breznik
Tanja Šumah

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE

Eva Jeromel – svetovalka - nadomešča: ZALA VINDIŠ
(02) 824 61 19
eva.jeromel@prevalje.si

Urška Španinger - svetovalka - nadomešča: /
(02) 824 61 34
urska.spaninger@prevalje.si

SEZNAM URADNIH OSEB: