Medobčinski inšpektorat Koroške

Medobčinski inšpektorat Koroške je organ skupne občinske uprave dvanajstih koroških občin in je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 55/2011 in 58/2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011 in 18/2011, Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2011).

Inšpektorat opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske inšpekcije. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorice in inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na naslednjih področjih:

 • varstvo okolja,
 • urejenost naselij,
 • ravnanje z odpadki,
 • ravnanje s plodno zemljo,
 • javne poti in druge prometne površine,
 • zelene in druge javne površine, objekti in naprave,
 • vodni viri, potoki in jarki,
 • oskrba naselij z vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
 • neprometni znaki, reklamni napisi in plakatiranje,
 • pokopališki red,
 • tržni red,
 • zimska služba,
 • izobešanje zastav,
 • druga področja, ki so določena s predpisi občine ustanoviteljice ali s predpisi države.

Sedež inšpektorata:

OBČINA DRAVOGRAD
Trg 4. julija 7
2370 Dravograd

Kontaktne informacije:
e-naslov: medobcinski.inspektorat.koroske@dravograd.si
fax: 02 872 35 74Vodja inšpektorata:
mag. Jelka KLEMENC,
inšpektor svetnik
tel. št.: 02 872 35 85, 031 327 420
e-naslov: jelka.klemenc@dravograd.si
območje dela: Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Mislinja

Inšpektorji:
mag. Janez CEHNER
, inšpektor II
tel. št.: 02 872 35 84, 051 320 989
e-naslov: janez.cehner@dravograd.si
območje dela: Občina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Črna na Koroškem, Občina Radlje ob Dravi


Nadja Volmajer-Bezjak, univ.dipl.prav., inšpektor III
tel. št.: 02 872 35 71, 070 735 945
e-naslov: nadja.bezjak@dravograd.si
območje dela: Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Muta, Občina Vuzenica, Mestna občina Slovenj Gradec

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.