Izberite sklop za filtriranje
  • Expand/Collapse

Razpisi

Evidenčno javno naročilo za projekt: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«

  • 18 oktober 2019

Naročnik bo omenjeno javno naročilo izvedel po t.i. evidenčnem postopku, za katerega se, skladno z 2. odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), le-ta ne uporablja (razen določb 105. do 108. člena), saj gre za naročilo, ki je pod mejno vrednostjo za izvedbo postopkov javnih naročil po ZJN-3.

Povabilo k oddaji ponudbe bodo vabljeni ponudniki prejeli preko sistema e-JN, dostopna pa je tudi na spletni strani naročnika. Z objavo Povabila k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (http://www.ejn.gov.si), in sicer najkasneje do dne 25. 10. 2019 do 9:00 ure.

Natančnejši obseg javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Dokumenti za prenos

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.