Izberite sklop za filtriranje
  • Expand/Collapse

Razpisi

Naročilo male vrednosti - Obveščanje javnosti o izvajanju projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)

  • 2 avgust 2019
Na portalu javnih naročil je pod oznako JN005513/2019-W01 je z dne 2.8.2019 objavljen javni razpis po postopku naročila male vrednosti za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE). 

Natančnejši obseg javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Dokumenti za prenos

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.