Novice, obvestila, dogodki

Spodbujanje podjetnosti in aktiviranje lokalnih človeških potencialov v Mežiški dolini

  • 17 julij 2017

Glavni poudarek operacije je spodbujanje podjetnosti, podjetniške kulture, inovativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške doline,s poudarkom na mladih.

Z operacijo želimo doprinesti k ohranjanju obstoječih delovnih mest v malem gospodarstvu in soustvarjati pogoje za nastanek novih delovnih mest.

Več si lahko preberete na http://www.alppeca.si