Novice, obvestila, dogodki

Izdelava celostne prometne strategije Občine Prevalje - 5. medijsko sporočilo

  • 21 junij 2017

Celostna prometna strategija Občine Prevalje je bila v četrtek 15. junija 2017 predstavljena na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Prevalje, kjer je občinski svet obravnaval ter odločal o njeni končni sprejetosti.

S končnim sprejetjem Celostne prometne strategije Občine Prevalje na občinskem svetu je tako nastopilo obdobje, ko se bodo v občini zastavljeni dolgoročni cilji in oblikovani strateški ukrepi s področja prometa pričeli postopno izvajati.

Dokumenti za prenos