Novice, obvestila, dogodki

IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE - 4. medijsko sporočilo

  • 1 junij 2017
Občina Prevalje je z izdelavo celostne prometne strategije zavestno ubrala nov pristop k
načrtovanju prometa v prihodnosti. Celosten pristop k reševanju prometne problematike
presega obstoječe metode načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja
javnosti, sodelovanja, vrednotenja, tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti
bivanja v občini za sedanje in prihodnje generacije. S tem strateškim dokumentom se bodo
v občini pričeli vzpostavljati ključni pogoji za povečanje deleža opravljenih potovanj na do
okolja prijazen, zdrav in aktiven način.
Celostna prometna strategija Občine Prevalje bo predstavljena na 22. redni seji Občinskega
sveta Občine Prevalje v četrtek 15. junija 2017 ko bo občinski svet obravnaval ter odločal o
njeni končni sprejetosti. S sprejetjem Celostne prometne strategije Občine Prevalje bo tako
nastopilo obdobje, ko se bodo v občini zastavljeni dolgoročni cilji in izbrani strateški ukrepi
pričeli postopno izvajati.

Dokumenti za prenos