Novice, obvestila, dogodki

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrade Občine Prevalje za leto 2021

  • 14 januar 2022

OBČINA PREVALJE
Trg 2a
2391 PREVALJE
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 094-0001/2022
Datum: 13.01.2022

Na osnovi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/10) in sklepa z dne 01.02.2021, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

j a v n i  r a z p i s

za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrade
Občine Prevalje za leto 2021

S tem javnim razpisom komisija zbira predloge za podelitev nagrade in priznanj Občine Prevalje za leto 2021.
I.

Na osnovi Odloka o priznanjih in nagradi Občina Prevalje podeljuje:

1. NAGRADO OBČINE:
za izjemne uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter njen ugled.
(Nagrado Občine Prevalje podeljuje Občinski svet podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom in strankam, skupinam ljudi in posameznikom s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Občini Prevalje, za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter njen ugled).

2. PRIZNANJA OBČINE:

A) ČASTNI OBČAN za izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine.
(Častni občan Občine Prevalje je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet posameznikom, s stalnim prebivališčem v in izven Občine Prevalje, za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Prevalje).

B) DOMICIL OBČINE za pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju občine.
(Domicil Občine Prevalje je priznanje občine, ki ga podeljuje občinski svet podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom in skupinam ljudi in posameznikom, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče izven Občine Prevalje in katerih delo pomeni pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Občine Prevalje).

C) PRIZNANJE OBČINE: za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v občini.
(Priznanje Občine Prevalje podeljuje občinski svet podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom in strankam, skupinam ljudi in posameznikom s sedežem oz. prebivališčem v Občini Prevalje, za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti v občin).

D) SUŠNIKOVO PRIZNANJE: za življenjsko delo in izredne dosežke na področju kulture, ki pomenijo pomemben prispevek k splošnemu kulturnemu napredku v umetniškem in programskem smislu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega delovanja.
(Sušnikovo priznanje podeli občinski svet podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom in strankam, skupinam ljudi in posameznikom s sedežem oz. prebivališčem v Občini Prevalje za izredne dosežke in življenjsko delo na področju kulture, ki pomenijo pomemben prispevek k splošnemu kulturnemu napredku v umetniškem in programskem smislu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega delovanja).

E) PRIZNANJE ZA ŠPORT: za izjemne dosežke in udejstvovanja na področju športa, v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu.
(Priznanje Občine Prevalje za šport podeli občinski svet podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom in strankam, skupinam ljudi in posameznikom s sedežem oz. prebivališčem v Občini Prevalje za izjemne dosežke in udejstvovanja na področju športa, v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu).

II.

Predloge lahko podajo podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, politične stranke, skupine občanov in posamezniki.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja in nagrade občine.

III.

Predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o kandidatu, vrsto priznanja, ki jo predlagatelj predlaga in podrobno utemeljitev, iz katere bo razvidno delovanje in uspeh kandidata.

IV.

Predloge pošljite na naslov: OBČINA PREVALJE, KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, Trg 2a, 2391 Prevalje, v zaprti kuverti s pripisom: » Ne odpiraj – javni razpis - PRIZNANJA IN NAGRADA OBČINE 2021«, najkasneje do 31.03.2022 do 12. ure.

Opomba:
Predlagatelji, ki boste predlagali kandidate za priznanja pod tč. 2D in 2E, predlagajte samo vrsto priznanja nevtralno, saj komisija predlaga, kdo dobi zlato, srebrno oz. bronasto priznanje.

Vse dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan na Občini Prevalje, tel.št. 8246116.


Predsednik komisije
Rafael Škufca, l.r.

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.