Koledar dogodkov

Krejanov memorial 2019

Krejanov memorial 2019

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA VISOKOVODNI ZADRŽEVALNIK POLJANA NA REKI MEŽI – OBMOČJE PO41-OPPN VI

  Na podlagi  50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08...

Naročilo male vrednosti - Obveščanje javnosti o izvajanju projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)

Izbira izvajalca gradenj za projekt Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice

Obvestilo o prekinjeni dobavi pitne vode

Izbira izvajalca za izvedbo prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Prevalje v šolskih letih 2019-2022

Javno naročilo za izbiro izvajalca za obnovo kozolca na Poljani

 

OBESTILO - ODKLOP PITNE VODE - del naselja Lokovica in Dolga Brda

V ponedeljek 1.7.2019 predvidoma od 8 do 14 ure na bo pitne vode za del naselja Lokovica in Dolga brda ( Borovnica, okolica odlagališča,...

11.ŠOLA ŠALA od 1. julija do 23. avgusta 2019

11.ŠOLA ŠALA od 1. julija do 23. avgusta 2019

Delovni čas Lekarne Prevalje v času dopustov od 1.7.2019 do 31.8.2019

Delovni čas Lekarne Prevalje v času dopustov od 1.7.2019 do 31.8.2019

Izbira izvajalca gradenj - NMV - Obnova manjših odsekov

Naročnik namerava obnoviti cestni odsek JP 851 532, od Družbenega doma do »Telcerja«, v okviru katerega se bodo izvedla preddela,...

Izbira izvajalca storitev

Naročnik Občina Prevalje objavlja javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca storitev - Oprema za info paviljon - IKT  oprema za...

Obvestilo Medobčinskega inšpektorata Koroške

Delovni čas Krajevnega urada Prevalje v poletnem času

Delovni čas Krajevnega urada Prevalje v poletnem času

Referat za kulturo mestne občine Pliberk, razpisuje literarni natečaj "Koroška v besedi"

Referat za kulturo mestne občine Pliberk, razpisuje literarni natečaj "Koroška v besedi"

Javno naročilo za izbiro izvajalca za projekt Celostna prometna strategija

 

Objava javnega naročila za izbiro izvajalca gradenj za objekt : Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič; ID iz AJDE: 1083303

 

Priložnostni poštni žig ob izidu zbornika o 200 - letnici šolstva na Prevaljah

Priložnostni poštni žig ob izidu zbornika o 200 - letnici šolstva na Prevaljah

Spremenjen način ločevalnega zabiranja komunalnih odpadkov v koroški regiji

Spremenjen način ločevalnega zabiranja komunalnih odpadkov v koroški regiji

SIJ METAL RAVNE IN SIJ RAVNE SYSTEMS PODELJUJETA KADROVSKE ŠTIPENDIJE

SIJ METAL RAVNE IN SIJ RAVNE SYSTEMS PODELJUJETA KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Naročilo male vrednosti: »Naravna kolesarska info točka Poljana« v okviru projekta INTERREG NatureGame - POPRAVEK!

Naročilo male vrednosti: »Naravna kolesarska info točka Poljana« v okviru projekta INTERREG NatureGame - POPRAVEK!
Občina Prevalje je dne 7.2.2019 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis »Naravna kolesarska info točka Poljana« v okviru...

Obvestilo o razglasitvi začasne omejitve tovornega prometa na vseh občinskih makadamskih cestah zaradi odjuge

Obvestilo - metanje snega na cesto

Obvestilo - metanje snega na cesto

Medobčinski inšpektorat Koroške je izdal obvestilo o odmetavanju snega na javne ceste

Sprememba poslovanja Krajevnega urada Prevalje

Sprememba poslovanja Krajevnega urada Prevalje

Obravnava pripomb na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PR 15 CU - 1. FAZA (OPPN)

BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA ZA PREBIVALCE MEŽIŠKE DOLINE V OKVIRU PROJEKTA SODELOVANJA LAS

BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA ZA PREBIVALCE MEŽIŠKE DOLINE V OKVIRU PROJEKTA SODELOVANJA LAS
LAS Mežiške doline  sodeluje v projektu sodelovanja štirih LAS, z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Projekt...

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije
Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in...

Obnova Hermonkove kapelice

Obnova Hermonkove kapelice

Neurja v občini Prevalje

Neurja v občini Prevalje
Občino Prevalje so v zadnjem obdobju večkrat zajela neurja, ob  katerih je vsakič padla ogromna količina padavin v zelo kratkem času, zaradi...

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA na odseku mimo kmetije "MIKL" na Jamnici

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA na odseku mimo kmetije "MIKL" na Jamnici


 

NaKult: Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke

NaKult: Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke
UNESCO Geopark Karavanke se ponaša z bogato geodiverziteto. Do sedaj je registriranih 48 geo znamenitosti in 14 znamenitosti Geoparka. Geo...

NatureGame: Naravni-geološki igralni prostor Peca

NatureGame: Naravni-geološki igralni prostor Peca
Prostor Pece obsega senzibilno in zanimivo geodiverziteto v središču Geoparka Karavanke. Občutljivi naravni prostori, okoljske teme in...

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2017

PROJEKT UREDITVE TRŽNICE PREVALJE

PROJEKT UREDITVE TRŽNICE PREVALJE
Občina Prevalje se je v sodelovanju z LAS Mežiške doline prijavila na javni razpis programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020...

Občina Prevalje - Branju prijazna občina

Občina Prevalje - Branju prijazna občina
OBČINA PREVALJE »BRANJU PRIJAZNA OBČINA« V ponedeljek, 4. 12. 2017, je v Mestni občini Kranj potekala svečana podelitev priznanj...

OBČINA PREVALJE PREJEMNICA LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV«

Svečana podelitev listine je bila dne 6. decembra 2017 v Družbenem domu na Prevaljah

UREDITEV GLAVNE CESTE, KROŽIŠČE "SPAR-EUROSPIN"

UREDITEV GLAVNE CESTE, KROŽIŠČE "SPAR-EUROSPIN"
Med naročnikom Direkcijo RS za infrastrukturo, sofinancerjem Občino Prevalje in gradbenim izvajalcem VOC Celje d.d. se je sklenila Pogodba za...

RAZVOJ IN OPREMLJANJE POSLOVNE CONE PREVALJE

RAZVOJ IN OPREMLJANJE POSLOVNE CONE PREVALJE

AED REŠUJE ŽIVLJENJA

AED REŠUJE ŽIVLJENJA
V okviru projekta AED rešuje življenja je Koronarni klub Mežiške doline, ob pomoči štirih občin Mežiške doline,...

Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini – Otroška igrala v občini Prevalje

Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini – Otroška igrala v občini Prevalje
V sodelovanju z LAS Mežiške doline sta bili v sklopu projekta Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini...

SODELOVANJE PRI OPERACIJAH, KI SO SOFINANCIRANE IZ EVROPSKIH SKLADOV (v sodelovanju z LAS Mežiške doline)

SODELOVANJE PRI OPERACIJAH, KI SO SOFINANCIRANE IZ EVROPSKIH SKLADOV (v sodelovanju z LAS Mežiške doline)

SODELOVANJE PRI OPERACIJAH, KI SO SOFINANCIRANE IZ EVROPSKIH SKLADOV (v sodelovanju z LAS Mežiške doline)

SODELOVANJE PRI OPERACIJAH, KI SO SOFINANCIRANE IZ EVROPSKIH SKLADOV (v sodelovanju z LAS Mežiške doline)

Sprejem Mlade kmetice leta 2017

Sprejem Mlade kmetice leta 2017

Svetovni dan srca 2017

Tatajana Ladinek osvojila naziv Mlada kmetica leta 2017

V soboto, 2. septembra je Časopisno-založniška družba Kmečki glas, skupaj s soorganizatorji (Občino Bled, Občino Gorje in Društvom...

Dr. Ivan Rebernik prejel SREBRNI RED za zasluge za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežemDr. Ivan Rebernik, častni občan Občine Prevalje je prejel

Dr. Ivan Rebernik, častni občan Občine Prevalje je prejel SREBRNI RED za zasluge za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med...

31. Jesenska srečanja na Prevaljah 2017

31. Jesenska srečanja na Prevaljah 2017

Skupaj za večjo varnost. Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« 2017

Občina Prevalje je v okviru projekta Skupaj za večjo varnost. Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« 2017, ki ga je razpisala...

Vabilo na mednarodno poslovno srečanje SEE MEET SLOVENIA 2017

Pridružite se nam na poslovnem srečanju, ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej...

Spodbujanje podjetnosti in aktiviranje lokalnih človeških potencialov v Mežiški dolini

Glavni poudarek operacije je spodbujanje podjetnosti, podjetniške kulture, inovativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške...

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.