Zapore občinskih cest

OBNOVA CESTE JP 851 531 - "mimo Jeans shopa"
20. julij 2018
Izvedla se je rekonstrukcija ulice mimo Tržnice in  Jeans shopa, uredilo se je odvodnjavanje, zamenjal se je...
Neurja v občini Prevalje
18. julij 2018
Občino Prevalje so v zadnjem obdobju večkrat zajela neurja, ob  katerih je vsakič padla ogromna količina...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
12. julij 2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnini parc. št. 175/3 in 174/32, obe k.o. Farna vas