Projekti

Projekt Kanalizacija v aglomeraciji Leše

  • 29 maj 2023
Projekt Kanalizacija v aglomeraciji Leše

 


VSEBINA PROJEKTA:

 Projekt Kanalizacija v aglomeraciji Leše zajema 2 sklopa, in sicer:

 • Sklop 1: Komunalna kanalizacija Leše 68A-100:

Predvidena je priključitev 13 objektov in šole preko črpališča na obstoječi komunalni kanal. Kanal K1 bo potekal severno od objektov priključitve L_68A do L_100 in se zaključil s predvidenim črpališčem LEŠE- KREMLJAK. Tlačni vod bo potekal vzporedno s kanalom K1 v obratni smeri do JP851401, kjer se bo priključil na obstoječo komunalno kanalizacijo. Črpališče bo imelo elektro priključek. Kanal K1 bo potekal severno od objektov priključitve L_68A do L_100 in se zaključi s predvidenim črpališčem LEŠE- KREMLJAK. Črpališče bo locirano na parceli 223/1, k.o. Leše. Tlačni vod bo potekal vzporedno s kanalom K1 v obratni smeri do JP851401, kjer se bo priključil na obstoječo komunalno kanalizacijo. Elektro priključek se bo izvedel po predvideni dovozni poti s priključkom na TP Leše Vas. Za glavni kanal sem izbral cevi PVC DN200_SN8. Minimalni padec je 1,0%. Na krajših odsekih so padci malo večji, zato je pred črpališčem predviden umirjevalni jašek. Obodna togost cevi mora znašati 8kN/m2 ( SN8). Za tlačni vod sem izbral cev opl. PE100 d90/10. Predvideni so PE jaški D=100cm. Izvedba cevovodov in jaškov mora biti VODOTESNA.

• Sklop 2: Komunalna kanalizacija Leše 139-144:

Predvidena je priključitev 11 objektov preko črpališča na obstoječi komunalni kanal. Kanal K1 poteka na desnem bregu Leškega potoka do objekta L_142A. Kanala K1.1 in K1.1.1 povezujeta še ostale objekte na glavni kanal K1. Pred Leškim potokom je predvideno črpališče LEŠE- KROŽIŠČE in nato tlačni vod na dolvodni strani mostu z vtokom v obstoječi revizijski jašek na komunalni kanalizaciji. Črpališče bo imelo elektro priključek. Na sistem se smejo priključiti le komunalne odpadne vode (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo - Ur.list RS 64/12 in 64/14). To pomeni, da se na sistem kanalizacije NE SMEJO priključiti padavinske vode (strešne vode, cestne vode in površinske vode) in tehnološke vode. Kanal K1 bo potekal od črpališča ob levem robu Leškega potoka do objekta L_142A. Kanal K1.1 bo potekal od kanala K1 (RJ7) južno do občinske ceste LC250351 in nato ca. 40m ob južnem robu te ceste do RJ3, kjer bo potekal kanal južno do objekta L_149. Kanal K1.1.1 se v RJ3 priključi na kanal K 1.1.1 in bo potekal po južnem robu občinske ceste LC350351 do objekta L_139. Črpališče bo locirano na desni strani občinske ceste LC 350351 in južno od mosta čez Leški potok. Od črpališča do obstoječega jaška komunalne kanalizacije bo potekal tlačni vod po mostni konstrukciji na dolvodni strani. Elektro priključek se bo izvedel z vzankanjem na obstoječi zemeljski kabel. Za glavni kanal sem izbral cevi PVC DN200_SN8. Minimalni padec je 1,0%. Na začetku kanala K1 je padec okrog 15%, vendar je odsek kratek, pa še priključek v RJ3 bo izveden pravokotno. Obodna togost cevi mora znašati 8kN/m2 (SN8). Za tlačni vod je izbrana toplotno izolirano cev Ped90/d160. Predvideni so PE jaški D=100cm. Koordinate in globine jaškov so podane v tabeli točk za zakoličbo. Izvedba cevovodov in jaškov mora biti VODOTESNA.

 

Projektna dokumentacija:

  1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode - DD. GR Kanal Komunalna kanalizacija Leše 68a-100, PZI, št. projekta P6/20, Štraser d.o.o. Radlje ob Dravi, februar 2021.
  2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode - DD. GR Kanal Komunalna kanalizacija Leše 139-144, PZI, št. projekta P5/20, Štraser d.o.o. Radlje ob Dravi, februar 2021.

 Za oba odseka sta pridobljeni pravnomočni gradbeni dovoljenji.

 

 FINANČNA STRUKTURA:

Sklop

Vrednost v EUR brez DDV

DDV

Vrednost v EUR z DDV

Sklop 1: Komunalna kanalizacija Leše 68A-100

136.706,69

30.075,47

166.782,16

Sklop 2: Komunalna kanalizacija Leše 139-144

140.414,56

30.891,20

171.305,76

SKUPAJ

277.121,25

60.966,68

338.087,93

 

 

SOFINANCIRANJE

 Občina Prevalje je podala vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH), na podlagi katere je prejela v mesecu novembru 2022 Odločbo o sofinanciranju v višini 180.424,77 EUR.

Sofinancirani so stroški projektne ter investicijske dokumentacije, stroški izgradnje (brez DDV) ter strošek strokovnega nadzora.

Občina Prevalje je upravičena do odbitka DDV v skladu z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76. a členom ZDDV-1.

 

IZVAJALEC

Na podlagi javnega naročila, ki je bil na Portalu Javnih naročil objavljen pod št. JN007849/2022-W01, objavljeno dne 22.11.2022, je bil za oba sklopa izbrano podjetje MKB Robert Brezovnik s.p., Pameče 103a, 2380 Slovenj Gradec.

Izvajalec strokovnega nadzora pa je podjetje NIG d.o.o. iz Slovenj Gradca.

 

TERMINSKI PLAN

Uvedba v delo je bila konec meseca marca 2023, zaključek del se predvideva v roku 4,5 meseca od uvedbe v delo. Trenutno se izvajajo dela na lokaciji faze 1: Komunalna kanalizacija Leše 68A-100. V začetku meseca junija 2023 se predvideva pričetek del na trasi faze II. Vsa dela bodo zaključena v drugi polovici tega leta. 

Po zaključenih delih je potrebno za vse navedene odseke pridobiti tudi uporabna dovoljenja. Priklopi na kanalizacijsko omrežje bodo možni po pridobitvi uporabnega dovoljenja, priklope predvidevamo v letu 2024.

 

NAVEDBA SOFINANCIRANJA

Naročnik je za investicijo pridobil EU sredstva, za katera velja:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Občina Prevalje. Operacija se izvaja v okviru ukrepa: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH).

 

SKICI OBMOČJA

 

Sklop 1: Komunalna kanalizacija Leše 68A-100

 


 

Sklop 2: Komunalna kanalizacija Leše 139-144

 

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.