Projekti v izvajanju

OBNOVA CESTE JP 851 531 - "mimo Jeans shopa"
20. julij 2018
Izvedla se je rekonstrukcija ulice mimo Tržnice in  Jeans shopa, uredilo se je odvodnjavanje, zamenjal se je...
OBNOVITEV PAČNIKOVEGA MOSTU
29. junij 2018
Zaradi dotrajanosti je Občina Prevalje interventno pristopila k obnovi Pačnikovega mostu. Izvajalec Dihpol Jernej je...
UREDITEV GLAVNE CESTE, KROŽIŠČE "SPAR-EUROSPIN"
29. november 2017
Med naročnikom Direkcijo RS za infrastrukturo, sofinancerjem Občino Prevalje in gradbenim izvajalcem VOC Celje d.d....