Projekti sofinancirani iz EU skladov

RAZVOJ IN OPREMLJANJE POSLOVNE CONE PREVALJE

  • 19 november 2017
RAZVOJ IN OPREMLJANJE POSLOVNE CONE PREVALJE
Občini Prevalje je uspelo uresničiti projekt izgradnje in opremljanja poslovne cone Prevalje, ki vključuje tri lokacije: Nicino, Lesno in Lahovnikovo. V okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020« je operacijo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Najugodnejši ponudnik, ki je bil izbran na javnem razpisu, je bilo podjetje VOC Celje d.d. Projekt je obsegal ureditev 4,9 ha površin, na katerem je bila zgrajena nova prometna, komunalna, informacijska in energetska infrastruktura (dovozne ceste, pločniki in priključki do parcel, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, TK- in električno omrežje, toplovod, plinovod …). Vrednost projekta je približno 1.300.000 EUR z DDV.

 

Več informacij o poslovnih conah najdete v brošuri v prilogi spodaj.

Dokumenti za prenos

  • BROŠURA(.pdf, 3,96 MB) - 35 download(s)

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.