Projekti sofinancirani iz EU skladov

PROJEKT UREDITVE TRŽNICE PREVALJE

  • 14 december 2017
PROJEKT UREDITVE TRŽNICE PREVALJE

Občina Prevalje se je v sodelovanju z LAS Mežiške doline prijavila na javni razpis programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 za operacijo Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini. Operacijo je delno sofinanciral Evropski kmetijski sklad za regionalni razvoj podeželja.

 

Pri projektu ureditve tržnice Prevalje se je postavila jeklena nadstrešnica v tlorisni površini 50 m2, postavila sta se dva kontejnerja zaprtega tipa za prodajo izdelkov. V vsakem kontejnerju sta dve prodajni okni, tako da lahko istočasno prodajajo 4 prodajalci. Hkrati se je uredil tudi odprti prostor cca 15 m2 za prodajo (kot so suha roba idr…).

 

Postavil se je tudi sanitarni kontejner, ki omogoča uporabo po vseh normativih tudi invalidom (širina vrat, dovolj velik prostor za obračanje, dodatno so se uredile klančine za premagovanje ovir). Zahteva investitorja je bila dodatna notranja oprema za  prodajna in sanitarni kontejner, ki je nujna zaradi funkcioniranja tudi v zimskem času (bojler za sanitarno vodo, radiator, zaščita instalacij…).

 

Na tržnici se je postavil pitnik, na novo so se posadila drevesa, prostor se je opremil z urbano opremo (s klopmi in koši za smeti).

 

V sklopu projekta se je uredilo 14 parkirišč, vključno s parkirnim mestom za invalide, obnovil se je vodovod, kanalizacija, elektrovod in javna razsvetljava. Več o projektu na povezavi:  

http://www.las-md.si/dokumenti/opisi_operacij/UREDITEV%20MESTNIH%20TR%C5%BDNIC%20V%20ME%C5%BDI%C5%A0KI%20DOLINI.pdf


Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.