Projekti sofinancirani iz EU skladov

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)

izgradnja KANALIZACIJSKEGA SISTEMA in ČISTILNE NAPRAVE

  • 12 januar 2020

SPLOŠNO O PROJEKTU:

 

Projekt je umeščen v regijo NUTS SI033 v okviru Uredbe komisije (EU) št. 868/2014 z dne 8. avgusta 2014 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS), ki je upravičena do sredstev iz Kohezijskega sklada glede na Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014–2020 in Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (OP 2014-2020).

Za uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Koroške regije 2014–2020 sta se ministrstvo in Razvojni svet dogovorila za izvedbo prioritetnih projektov. Projekt je umeščen v Dogovor za razvoj Koroške regije za obdobje 2014–2020 kot eden izmed prioritetnih projektov.

Občina je v oktobru 2018 sprejela investicijski program. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad so 15. januarja 2019 izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)«.

Občini Prevalje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 5. aprila 2019 izdalo sklep o sofinanciranju operacije v višini 3.872.135,40 EUR (delitev med EU in državo v razmerju 80 : 20).

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, in specifičnega cilja »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

NAMEN IN CILJ PROJEKTA:

 

Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 8136 Prevalje v občini Prevalje bo izvedena s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območju mesta Prevalje. Gre za aglomeracijo z več kot 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Na območju mesta Prevalje se bo saniral, dogradil in na novo izgradil kanalizacijski sistem. Glavni kanali/kolektorji bodo zgrajeni kot mešan kanalizacijski sistem. To pomeni, da bodo v enem kanalu skupaj padavinske in sanitarne odpadne vode. Zasnovo takega omrežja je pogojeval obstoječi kanalizacijski sistem v mestu Prevalje. Na že obstoječem sistemu je treba iz javne kanalizacije izločiti zaledne vode in jih speljati v bližnje vodotoke in jarke. Ker je obstoječi kanalizacijski sistem neustrezen, ga je treba regulirati. Težiti je treba k delno mešanemu sistemu, ki omogoča sistematično izločanje čistih padavinskih voda iz sistema, kar pomeni cenejše in boljše delovanje čistilne naprave.

V okviru projekta bo izgrajeno naslednje:

·         5.353 m kanalov za odpadno vodo;

·         2 razbremenilnika;

·         4 črpališča;

·         ČISTILNA NAPRAVA (7.000 PE).

CILJ INVESTICIJE:

 

Splošni cilj:

·         zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ur. l. RS, št. 263, str. 911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. december 2008 in 31. december 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE.

 

Specifični cilji:

·         v okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju mesta Prevalje s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah z več kot 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Z realizacijo tega cilja bo dosežena 98,98-odstotna priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja v aglomeraciji ID 8136 Prevalje;

·         zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje ČN;

·         izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva.

FINANCIRANJE PROJEKTA in IZVAJANJE DEL:

 

PREDMET PROJEKTA

VREDNOST

IZVAJALEC

KANALIZACIJA

2.539.819,29EUR brez DDV

  • vodilni partner:HIS, d.o.o.,Vodovodna cesta 97, Ljubljana…
  • partner:GORENJSKAGRADBENA DRUŽBA, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj in
  • partner:KOSTMANN, d.o.o., Glavni trg 30, Slovenj Gradec.

ČISTILNA NAPRAVA PREVALJE

2.485.799,93EUR brez DDV

  • partner:ESOT-INVEST, d.o.o., Kersnikova 21, Celje
  • partner:GIC GRADNJE, d.o.o.,Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina
  • podizvajalec:HASLAUER, d.o.o., Ulica Matevža Haceta 11, Celje.

GRADBENI NADZOR

59.800,00EUR brez DDV

  • PROPLUS, d. o. o., Strma ulica 8, Maribor.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

16.530,00EUR brez DDV

  • ALTIUS, d. o. o., Čučkova ulica 5, Ptuj.

OSTALI STROŠKI PROJEKTA

902.950,52 EUR brez DDV

 

Skupna vrednost projekta

6.004.899,74 EUR brez DDV

Od tega prispevajo :

 

EU sredstva

3.097.708,32 EUR brez DDV

Sredstva Republike Slovenije

774.427,08 EUR brez DDV

Sredstva Občine Prevalje

2.132.764,34 EUR brez DDV

 

VODJA PROJEKTA:

BERNARDA GRADIŠNIK, JKP Log d.o.o. in OBČINA PREVALJE

KOORDINATOR PROJEKTA:

MARJETICA TASIČ BUKOVEC, JKP LOG d.o.o.»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)« je za Občino Prevalje trenutno največji projekt v izvajanju, ki zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi v Občini Prevalje.

 

Občane pozivamo, da vsa vprašanja v zvezi z izvedbo projekta naslovijo na elektronski naslov [email protected] ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani projekta www.cistilnanapravaprevalje.si, kjer so objavljene tudi aktualne informacije o poteku projekta.

 

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.