Projekti sofinancirani iz EU skladov

Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline
18. marec 2018
Operacija »Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline« prispeva k...
PROJEKT UREDITVE TRŽNICE PREVALJE
14. december 2017 Obvestilo občinske uprave
Občina Prevalje se je v sodelovanju z LAS Mežiške doline prijavila na javni razpis programa razvoja podeželja...
AED REŠUJE ŽIVLJENJA
5. november 2017
V okviru projekta AED rešuje življenja je Koronarni klub Mežiške doline, ob pomoči štirih občin...
Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini – Otroška igrala v občini Prevalje
5. november 2017
V sodelovanju z LAS Mežiške doline sta bili v sklopu projekta Zdrav življenjski slog za vse...