Prodaja in nakup nepremičnin v občinski lasti

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnini parc. št. 175/3 in 174/32, obe k.o. Farna vas

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 134/61, k.o. Farna vas