Najemi, brezplačna uporaba, služnosti in stavbne pravice