Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Institucija: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine PREVALJE
Naslov: Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija
Kontaktna oseba: Bernarda Gradišnik
Telefon: 02/82 46 117
Faks: 02/82 46 124
E-mail: bernarda.gradisnik@prevalje.si

Občinski svet Občine Prevalje je na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa in Statuta Občine Prevalje sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (uradni list RS, št.67/9). Svet za preventivo šteje pet članov, ki jih imenujemo Občinski svet Občine Prevalje na predlog organa, zavoda oziroma podjetja, ki sestavljajo svet. To so predstavniki organov, zavodov in podjetij ter strokovnjaki s področja prometa in sicer: en predstavnik Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, en predstavnik Policijske postaje Ravne na Koroškem, en predstavnik komunalnega podjetja Log Ravne na Koroškem in dva predstavnika Občine Prevalje.

Naloge in delo SPVCP so:

 • S svojim delovanjem vpliva na boljšo prometno vzgojo in izobrazbo udeležencev v cestnem prometu.
 • Usmerjajo prometni vzgojo in preventivno dejavnost organoiv in organizacij, ki se ukvarjajo z vjorašanji varnosti cestnega prometa ter usklajuje njihovo delo,
 • Predlaga ukrepe za izbolšanje varnosti organom, ki urejajo s prometno vzgojo izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost cestnega prometa,
 • Organizira vzgojno preventivne akcije v povezavi z državnimi organi, šolami, društvi,..
 • Pospešuje in razvija aktivnost šolske prometne vzgoje,
 • Razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti,
 • Daje predloge za izbolšanje varnosti cestnega prometa in sodeluje z republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Akcije SPVCP:

PREVENTIVNE AKCIJE 2015

 • Prvi šolski dan
 • Bodi preVIDEN – kresničke
 • Pešci so ogroženi
 • Jumicar
 • Pripni svoje življenje
 • Varnostni pas
 • Tekmovanje kaj veš o prometu
 • Spretnostna vožnja
 • Hitrost
 • Motorist
 • Avtosedeži
 • Varna vožnja motokluba Impulz

Learn how to solve a Rubix Cube with the easiest method. You can have an amazing new skill in an hour!

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali na vrhu strani IZKLOP RAVNILA.