Novice, obvestila, dogodki

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA na odseku mimo kmetije "MIKL" na Jamnici

  • 4 junij 2018
PROTIPRAŠNA ZAŠČITA na odseku mimo kmetije "MIKL" na Jamnici

Občina Prevalje je v začetku meseca junija 2018 pristopila k izvedbi protiprašne zaščite v KS Šentanel, in sicer na odseku mimo kmetije p.d. MIKL na Jamnici v dolžini cca 200 m. Dela so se izvedla skladno s pogodbo. Uredilo se je odvodnjavanje cestišča, zamenjal se je tampon in izvedelo asfaltiranje. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje KVITRO d.o.o., projektant in gradbeni nadzor je izvajal BOM-MOČKA d.o.o..