Novice, obvestila, dogodki

Javno naročilo: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU REKE MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE): IZGRADNJA ČN PREVALJE

  • 13 junij 2018
Na portalu javnih naročil je pod oznako JN004003/2018-B01 in na Uradnem listu EU pod oznako TED02/2018-260471, na strani 258570-2018 je z dne 13.6.2018 objavljen javni razpis po odprtem postopku za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE): IZGRADNJA ČN PREVALJE".

Javno naročilo vključuje projektiranje in gradnjo SBR biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata. Naprava velikosti 7.000 PE. Predvidena je nitrifikacija in delna denitrifikacija.

Natančnejši obseg javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Projekt " "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE): IZGRADNJA ČN PREVALJE" kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev. V primeru pridobitve sredstev bosta naložbo sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Dne 29.6.2018 je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije (POPRAVEK ŠT. 1 29.6.2018.zip).

Dne 12.7.2018 je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije (POPRAVEK 2).

Dokumenti za prenos