Novice, obvestila, dogodki

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

  • 20 december 2017

Občina Prevalje je prejela dopis Direkcije Republike Slovenije za vode, v katerem pozivajo lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč k odstranitvi podrtih in poškodovanih dreves ter ostale vegetacije, ki ovirajo in zmanjšujejo pretočnost strug. Dopis je priložen obvestilu.  

Dokumenti za prenos