Zapore občinskih cest

Popolna zapora ceste na pokopališče Barbara

Obveščamo vas, da bo v terminu od 21.5.2018 do 11.8.2018 med 7.00 in 18.00 uro popolna zapora kategorizirane občinske ceste JP 851 541...

Javni poziv za imenovanje poveljnika (m/ž) Civilne zaščite Občine Prevalje

Pravila za obdelovalce kmetijskih površin - Pravila oranja kmetijske površine ob javni cesti in prepoved onesnaževanja cest

Pravila za obdelovalce kmetijskih površin - Pravila oranja kmetijske površine ob javni cesti in prepoved onesnaževanja cest

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2017

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

Občina Prevalje je prejela dopis Direkcije Republike Slovenije za vode, v katerem pozivajo lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih...
Prikaži več...