Vizitka občine

Občina Prevalje

Občina Prevalje

Trg 2a

2391 Prevalje

T: +386 (02) 824 61 00

E: obcina@prevalje.si

Matična številka: 1357719

ID za DDV: SI 285 20 513

Šifra proračunskega uporabnika: 175

Transakcijski račun, odprt pri Banki Slovenije: 01375-0100010242