Razpisi

JAVNI RAZPIS - »Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje – I. faza, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«

Na portalu javnih naročil je objavljen javni razpis za razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje – I. faza, pri katerem se...