Razpisi

Rezultati javnega razpisa za izbiro programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2018