Razpisi

Naročilo male vrednosti-UREDITEV CESTNIH POVEZAV NA OBMOČJU BRINJEVE GORE

UREDITEV CESTNIH POVEZAV NA OBMOČJU BRINJEVE GORE


Občina Prevalje je dne 9.3.2018 na portalu javnih naročil pod št. objave JN001436/2018-W01 objavila javno naročilo za projekt ureditve cestne povezave na območju Brinjeve gore v letih 2018 in 2019. V prvi fazi je predvidena ureditev JP 851 961 – cesta Na Fari – Stražišče – Brinjeva gora, odsek od Unca mimo Hanija, v dolžini 409,54 metrov, v drugi fazi  pa ureditev  LC 350 281 – cesta Prevalje – Stražišče – Kovač – Ocvirk, odsek zazidava Rožej do odcepa nad gostiščem Hani, v dolžini 693,07 metrov. Ob izvedbi investicije ureditve cest v obeh fazah cestnih odsekov, želimo vgraditi tudi predvidene vodovodne cevi.

Dne 12.3.2018 je Občina Prevalje objavila POPRAVEK 1 Razpisne dokumentacije, kjer so se spremenile Tehnične sposobnosti in sicer, POGOJ 1 in POGOJ 2 v razpisni dokumentaciji.

Dokumenti za prenos