Razpisi

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA »RAČEL – LOG, OBMOČJE F«

Dokumenti za prenos