Razpisi

JAVNI RAZPIS "Obnova javne poti JP 851 524, cesta Holmec - Borovnica"

Na portalu javnih naročil je bil dne 27.6.2017  pod številko JN006319/2017-W01 objavljen javni razpis "Obnova javne poti JP 851 524, cesta Holmec - Borovnica".

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja na območju naselja Borovnica na Holmecu.

Dokumenti za prenos