Razpisi

JAVNI RAZPIS »Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«

Na portalu javnih naročil je bil dne 6.6.2017 pod številko JN005666/2017-B01 objavljen javni razpis »Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«.

V okviru projekta je predvidena izgradnja in opremljanje poslovnih con Prevalje (Nicina in Lesna), pri čemer del predmeta javnega naročila predstavljajo tudi energetsko učinkovite svetilke in sijalke.

Razpisna dokumentacija je na voljo na portalu javnih naročil, popisi del pa so na voljo v prilogi spodaj. Zaradi popravkov razpisne dokumentacije in popisov del je podaljšan rok za oddajo ponudb (vse informacije so na Portalu javnih naročil). Pravi popis del se nahaja spodaj: Popisi PC Prevalje - popravki 21.6.2017.rar


 

Dokumenti za prenos