Razpisi

JAVNI RAZPIS "Sanacija plazu in rekonstrukcija ceste Leše - Osojnik in Leše - Erjavec"

Na portalu javnih naročil je bil dne 31.5.2017 pod številko JN005518/2017-B01 objavljen javni razpis "Sanacija plazu in rekonstrukcija ceste Leše - Osojnik in Leše - Erjavec" (ID iz AJDE: 1050757).

Projekt zajema sanacijo plazu in rekonstrukcijo lokalne javne poti JP 851671 in JP 851672. Gre za ureditev komunalne infrastrukture (rekonstrukcija ceste, ureditev meteorne in fekalne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, sanacija plazu,...) na območju naselja Leše v občini Prevalje.

Dokumenti za prenos