Razpisi

JAVNI RAZPIS - »Ureditev tržnice Prevalje«

Na portalu javnih naročil je bil dne 28.3.2017  pod številko JN002386/2017-W01 objavljen javni razpis "Ureditev tržnice Prevalje".

Na območju občine Prevalje na lokaciji v centru (na zemljiščih parc. št. 592/6 in 566/1, obe k.o. 884 Farna vas) je predvidena graditev tržnice v tlorisni površini 110 m2 skupaj z postavitvijo nadstrešnice, postavitvijo javnega WC-ja, postavitvijo zaprtega kontejnerja za prodajo sadja in zelenjave ter izgradnja tlakovanega parkirišča in povezovalnih hodnikikov za pešce skupaj z javno razsvetljavo.