Razpisi

JAVNI RAZPIS - »Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje – I. faza, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«

Na portalu javnih naročil je objavljen javni razpis za razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje – I. faza, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki. V okviru projekta je predvidena izgradnja in opremljanje poslovnih con Nicina in Lesna.

Dokumenti za prenos