Prodaja in nakup nepremičnin v občinski lasti

Javna dražba za prodajo nepremičnin »Vrtec Zgornji kraj«