Prodaja in nakup nepremičnin v občinski lasti

Oddajanje zemljišč v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe je v prilogi. 

Dokumenti za prenos