Novice in obvestila

Novice, obvestila, dogodki

AKCIJA OB SVETOVNEM DNEVU VODA (22.3.) ZA ANALIZO PITNE VODE

V Nacionalnem laboratoriju pripravljajo akcijo ob dnevih voda s katero želijo spodbuditi čimveč ljudi, ki uporabljajo lastne vodnjake, da bi se...

Pobuda za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica

Na spodnji povezavi do spletne strani Ministrstva za okolje in prostor lahko najdete pobudo za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP...

Omejitev prometa zaradi odjuge

JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE INTERESA ZA NAKUP NEPREMIČNINE "VRTEC ZGORNJI KRAJ"

Javna razgrnitev

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta "Račel - Log. območje F" (dopolnjen osnutek)

Otroška pustna maškarada - ZAHVALA

V nedeljo, 11. februarja 2018, je potekala tradicionalna Otroška pustna maškarada na Prevaljah. Prireditev je omogočilo 64 podjetij,...

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2017

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrade Občine Prevalje za leto 2017

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

Občina Prevalje je prejela dopis Direkcije Republike Slovenije za vode, v katerem pozivajo lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih...

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE PREVALJE

Celostna prometna strategija Občine Prevalje napoveduje nov pristop k načrtovanju prometa v prihodnosti. 

Občina po meri invalidov - podpis dogovora

Občina po meri invalidov - podpis dogovora

POROČILO O KAKOVOSTI VODE IZ JAVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO za leto 2016 na območju OBČINE PREVALJE

Informacije o potrditvi LAS in SLR Mežiške doline

Obvestilo o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje

POROČILO O KAKOVOSTI VODE IZ JAVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO ZA leto 2015 na območju OBČINE PREVALJE