Novice in obvestila

Novice, obvestila, dogodki

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ST 32 SSe - I. faza

  • 25 september 2017
  • Avtor: Mateja Voler
  • Število pogledov: 173
Javno naznanilo.pdf
OPPN_ST32_dopolnjen_osnutek_obrazlozitev.pdf
OPPN_ST32_dopolnjen_osnutek_odlok.pdf
OPPN_ST32_priloga_1.pdf
OPPN_ST32_priloga_2.pdf
OPPN_ST32_priloga_3.pdf
OPPN_ST32_priloga_4.pdf
OPPN_ST32_priloga_5.pdf
OPPN_ST32_priloga_6.pdf
OPPN_ST32_priloga_7.pdf
OPPN_ST32_priloga_8.pdf
OPPN_ST32_priloga_9.pdf

 

Kategorije: Obvestila