Novice in obvestila

Novice, obvestila, dogodki

Dvojezični literarni natečaj

Koroška v besedi! – Kärnten/Koroška wortwörtlich!

Referat za kulturo Mestne občine Pliberk razpisuje dvojezični literarni natečaj za izvirno, še neobjavljeno literarno besedilo na prosto temo.
Kategorije: Novice